Sekcja B - Dlaczego anarchiści zwalczają obecny system?

Wstęp

B.1 Dlaczego anarchiści występują przeciwko władzy i hierarchii?

  B.1.1 Jakie są rezultaty autorytarnych stosunków społecznych?
  B.1.2 Czy kapitalizm jest hierarchiczny?
  B.1.3 Jaką hierarchię wartości tworzy kapitalizm?
  B.1.4 Dlaczego występuje rasizm, seksizm i homofobia?
  B.1.5 Jak psychologia tłumu wyjaśnia stworzenie autorytarnej cywilizacji?

B.2 Dlaczego anarchiści opowiadają się przeciw państwu?

  B.2.1 Na czym polega główna funkcja państwa?
  B.2.2 Czy państwo ma też funkcje pomocnicze?
  B.2.3 Jak klasa rządząca utrzymuje kontrolę nad państwem?
  B.2.4 Jak centralizacja państwa wpływa na wolność?
  B.2.5 Kto czerpie korzyści z centralizacji?

B.3 Dlaczego anarchiści są przeciwko własności prywatnej?

  B.3.1 Jaka jest różnica między własnością prywatną a mieniem osobistym?
  B.3.2 Jakie rodzaje własności są chronione przez państwo?
  B.3.3 Dlaczego własność prywatna jest wyzyskiem?
  B.3.4 Czy własność prywatna może być usprawiedliwiona?

B.4 Jak kapitalizm wpływa na wolność?

  B.4.1 Czy kapitalizm opiera się na wolności?
  B.4.2 Czy kapitalizm opiera się na posiadaniu samego siebie?
  B.4.3 Ale nikt cię nie zmusza, abyś dla nich pracował!
  B.4.4 A co z okresami wysokiego popytu na pracę?
  B.4.5 Ale ja chcę, żeby "zostawiono mnie w spokoju"!

B.5 Czy kapitalizm uwłasnowolnia i opiera się na ludzkim działaniu?

B.6 Ale czy przypadkiem decyzje, podejmowane przez inteligentne jednostki w sprawie przyszłego sukcesu finansowego lub klęski na całej linii, nie okażą się najlepszym rozwiązaniem w większości przypadków?

B.7 Jakie klasy istnieją w obrębie nowoczesnego społeczeństwa?

  B.7.1 Ale czy te klasy naprawdę istnieją?
  B.7.2 Dlaczego istnienie klas jest negowane?
  B.7.3 Co anarchiści rozumieją przez "świadomość klasową"?