Sekcja C - Jakie mity obowiązują w kapitalistycznej ekonomii?

Wstęp

C.1 Co wyznacza ceny w kapitalizmie?

  C.1.1 Co jest złego w tej teorii?
  C.1.2 A więc co określa ceny?
  C.1.3 Co jeszcze wpływa na wysokość cen?

C.2 Skąd się biorą zyski?

  C.2.1 Dlaczego istnieje ta nadwyżka?
  C.2.2 Czy przywłaszczanie sobie przez kapitalistów wartości dodatkowej (tj. czerpanie zysku) jest usprawiedliwione?
  C.2.3 Dlaczego wprowadza się innowacje i jak one wpływają na zyski?
  C.2.4 Czy pracownicza kontrola nie zdusiłaby innowacji?
  C.2.5 Czy kierownicy nie są pracownikami i nie tworzą wartości rynkowej?
  C.2.6 Czy odsetki nie są nagrodą za czekanie, a kapitalizm nie jest przez to sprawiedliwy?
  C.2.7 Ale czy "rosnąca wartość" pieniądza w czasie nie usprawiedliwiłaby pobierania odsetek w bardziej egalitarnym kapitalizmie?

C.3 Co decyduje o rozdziale pieniędzy w firmach między zyski a płace?

C.4 Dlaczego rynek zostaje zdominowany przez wielki biznes?

  C.4.1 Jak ogromny jest wielki biznes?
  C.4.2 Jakie są społeczne skutki istnienia wielkiego biznesu?
  C.4.3 Co istnienie wielkiego biznesu oznacza dla teorii ekonomicznej i pracy najemnej?

C.5 Dlaczego wielki biznes zgarnia większą część zysków?

  C.5.1 Czy nadzwyczajne zyski wielkiego biznesu nie wynikają z jego większej efektywności?

C.6 Czy przewaga wielkiego biznesu może ulec zmianie?

C.7 Co powoduje cykl koniunkturalny w kapitalizmie?

  C.7.1 Jaką rolę odgrywa walka klasowa w cyklu koniunkturalnym?
  C.7.2 Jaką rolę odgrywa rynek w cyklu koniunkturalnym?
  C.7.3 Jaką rolę odgrywają inwestycje w cyklu koniunkturalnym?

C.8 Czy państwowa kontrola pieniądza jest przyczyną występowania cyklów koniunkturalnych?

  C.8.1 Czy to znaczy, że sprawdza się ekonomia Keynesowska?
  C.8.2 Co się stało z ekonomią Keynesowską w latach siedemdziesiątych?
  C.8.3 Jak kapitalizm dostosował się do kryzysu ekonomii Keynesowskiej?

C.9 Czy nieinterwencja państwowa ograniczyłaby bezrobocie, jak twierdzą zwolennicy "wolnorynkowego" kapitalizmu?

  C.9.1 Czy obcięcie płac ograniczyłoby bezrobocie?
  C.9.2 Czy bezrobocie jest spowodowane przez zbyt wysokie płace?
  C.9.3 Czy "elastyczne" rynki pracy są właściwą odpowiedzią na bezrobocie?
  C.9.4 Czy bezrobocie jest dobrowolne?

C.10 Czy z "wolnorynkowego" kapitalizmu skorzystają wszyscy, a zwłaszcza biedni?

C.11 Czy Chile nie jest dowodem na to, że "wolny rynek" przynosi korzyść każdemu?

  C.11.1 Ale czy Chile pod rządami Pinocheta nie jest dowodem na to, że "wolność ekonomiczna jest niezbędnym środkiem do osiągnięcia wolności politycznej"?

C.12 Czyż Hongkong nie ukazuje potencjału "wolnorynkowego" kapitalizmu?