Sekcja F - Czy "anarcho"-kapitalizm jest odmianą anarchizmu?

Wstęp

F.1 Czy "anarcho"-kapitaliści są naprawdę anarchistami?

  F.1.1 Dlaczego brak odrzucenia hierarchii jest piętą achillesową prawicowego libertarianizmu i "anarcho"-kapitalizmu?
  F.1.2 Jak wolnościowa jest teoria prawicowo-libertariańska?
  F.1.3 Czy teoria prawicowych libertarian ma charakter naukowy?

F.2 Co "anarcho"-kapitaliści rozumieją przez "wolność"?

  F.2.1 Jakie są konsekwencje definiowania wolności w kategoriach praw (własności)?
  F.2.2 Jak własność prywatna wpływa na wolność?
  F.2.3 Czy teoria "anarcho"-kapitalistyczna może usprawiedliwić istnienie państwa?
  F.2.4 Ale na pewno transakcje rynkowe są dobrowolne!
  F.2.5 Ale na pewno warunki życia są wynikiem wolności. Nie można więc im się sprzeciwiać!
  F.2.6 Czy "wolnościowi" kapitaliści popierają niewolnictwo?
  F.2.7 Ale na pewno zniesienie kapitalizmu ograniczyłoby wolność!
  F.2.8 Dlaczego powinniśmy odrzucić "anarcho"-kapitalistyczne definicje "wolności" i "sprawiedliwości"?

F.3 Co "anarcho"-kapitaliści rozumieją przez "równość" i dlaczego ma ona dla nich bardzo małą wartość?

  F.3.1 Dlaczego to lekceważenie równości jest ważne?
  F.3.2 Ale co z popieraniem dobroczynności przez "anarcho"-kapitalistów?

F.4 Jaki jest stosunek prawicowych libertarian do własności prywatnej?

  F.4.1 Dlaczego "gospodarska" teoria własności jest błędna?
  F.4.2 Dlaczego "warunek Locke'a" jest ważny?
  F.4.3 Jak własność prywatna wpływa na indywidualizm?
  F.4.4 Jak własność prywatna wpływa na stosunki międzyludzkie?
  F.4.5 Czy własność prywatna stanowi koordynację bez hierarchii?

F.5 Czy prywatyzacja mienia komunalnego zwiększy wolność?

F.6 Czy "anarcho"-kapitalizm opowiada się przeciwko państwu?

  F.6.1 Co jest złego w "wolnym rynku" wymiaru sprawiedliwości?
  F.6.2 Jakie byłyby społeczne konsekwencje takiego systemu?
  F.6.3 Ale na pewno siły rynkowe powstrzymają nadużycia bogatych!
  F.6.4 Dlaczego te "stowarzyszenia obronne" są państwami?
  F.6.5 Jakie inne skutki wywołałby "wolny rynek" wymiaru sprawiedliwości?

F.7 Czym jest mit "prawa naturalnego"?

  F.7.1 Skąd się wzięła nazwa "prawo naturalne"?
  F.7.2 Ale "prawo naturalne" przewiduje ochronę praw jednostki przed ich naruszaniem przez państwo! Ci, którzy opowiadają się przeciwko prawu naturalnemu, pragną nieograniczonej władzy państwa.
  F.7.3 Dlaczego "prawo naturalne" jest autorytarne?
  F.7.4 Czy prawo naturalne naprawdę przewiduje ochronę swobód jednostki?
  F.7.5 Ale prawo naturalne zostało odkryte, nie wynalezione!
  F.7.6 Dlaczego pojęcie "odkrycia" jest tutaj sprzeczne samo ze sobą?

F.8 Jaką rolę odegrało państwo w stworzeniu kapitalizmu?

  F.8.1 Jakie siły społeczne stały za narodzinami kapitalizmu?
  F.8.2 Jaki był społeczny kontekst pojęcia "laissez-faire"?
  F.8.3 Jakie inne formy przybrała interwencja państwa podczas budowania kapitalizmu?
  F.8.4 Czy ogradzania nie są socjalistycznym mitem?
  F.8.5 A co należy sądzić o braku ogradzań w obu Amerykach?
  F.8.6 Jak ludzie pracy patrzyli na narodziny kapitalizmu?
  F.8.7 Dlaczego historia kapitalizmu jest ważna?

F.9 Czy średniowieczna Islandia to przykład "anarcho"-kapitalizmu sprawdzonego w praktyce?

F.10 Czy kapitalizm bez interwencji państwa byłby stabilny?

  F.10.1 Czy prywatyzacja bankowości ustabilizowałaby kapitalizm?
  F.10.2 Jak rynek pracy wpływa na kapitalizm?
  F.10.3 Czy kapitalizm laissez-faire był stabilny?