Sekcja H - Dlaczego anarchiści zwalczają państwowy socjalizm?

Wstęp

H.1 Czy anarchiści od zawsze zwalczali państwowy socjalizm?

  H.1.1 Na czym polegała Bakuninowska krytyka marksizmu?
  H.1.2 Jakie są kluczowe różnice między anarchistami a marksistami?
  H.1.3 Dlaczego anarchiści pragną zlikwidować państwo "z dnia na dzień"?
  H.1.4 Czy anarchiści "nie mają absolutnie żadnego pomysłu" na to, co proletariat ma ustanowić w miejsce państwa?
  H.1.5 Dlaczego anarchiści odrzucają "wykorzystanie obecnego państwa"?
  H.1.6 Dlaczego anarchiści próbują "budować nowy świat w skorupie starego"?
  H.1.7 Ale czy nie czytaliście dzieła Lenina "Państwo a rewolucja"?

H.2 Które strony anarchizmu marksiści przekręcają szczególnie często?

  H.2.1 Czy anarchiści odrzucają obronę rewolucji?
  H.2.2 Czy anarchiści odrzucają potrzebę prowadzenia zbiorowej walki przez klasę robotniczą?
  H.2.3 Czy anarchizm "tęskni za minionym"?
  H.2.4 Czy anarchiści sądzą, że "państwo jest głównym wrogiem", a nie tylko "jednym z przejawów" społeczeństwa klasowego?
  H.2.5 Czy anarchiści sądzą, że "pełnokrwisty" socjalizm zostanie stworzony z dnia na dzień?
  H.2.6 Jak marksiści przekręcają anarchistyczne koncepcje wzajemnej pomocy?
  H.2.7 Kto widzi anarchistów jako "sprawców przemian społecznych"?
  H.2.8 Jaki jest związek anarchizmu z syndykalizmem?
  H.2.9 Czy anarchiści prowadzą "liberalną" politykę?
  H.2.10 Czy anarchiści opowiadają się przeciwko przywództwu?
  H.2.11 Czy anarchiści są "antydemokratyczni"?
  H.2.12 Czy anarchizm przeżywa tylko pod nieobecność silnego ruchu robotniczego?
  H.2.13 Czy anarchiści odrzucają walki i działania "polityczne"?
  H.2.14 Czy anarchistyczne organizacje są albo "nieskuteczne", albo "elitarne", lub też "wręcz dziwaczne"?
  H.2.15 Czy anarchiści odrzucają dyscyplinę?
  H.2.16 Czy rewolucja hiszpańska ukazuje fiasko anarchizmu?

H.3 Jakie mity obowiązują w państwowym socjalizmie?

  H.3.1 Czy anarchiści i marksiści pragną tego samego?
  H.3.2 Czy marksizm to "socjalizm oddolny"?
  H.3.3 Czy leninizm to "socjalizm oddolny"?
  H.3.4 Ale czy anarchiści przypadkiem nie cytują marksistów wybiórczo?
  H.3.5 Czy przywłaszczenie sobie anarchistycznych idei zmieniło marksizm?
  H.3.6 Czy marksizm to jedyna polityka rewolucyjna, która się sprawdziła?
  H.3.7 Co jest złego w marksistowskiej teorii państwa?
  H.3.8 Co jest złego w Leninowskiej teorii państwa?
  H.3.9 Czy państwo jest po prostu agendą władzy ekonomicznej?
  H.3.10 Czy marksizm zawsze popierał ideę rad robotniczych?
  H.3.11 Czy marksizm dąży do przekazania władzy w ręce organizacji robotniczych?
  H.3.12 Czy wielki biznes jest warunkiem wstępnym socjalizmu?
  H.3.13 Dlaczego państwowy socjalizm to tylko państwowy kapitalizm?
  H.3.14 Czyż marksiści nie wierzą w pracowniczą kontrolę?
  H.3.15 Czy obiektywne czynniki tłumaczą fiasko rosyjskiej rewolucji?
  H.3.16 Czy bolszewicka ideologia wywarła wpływ na końcowy rezultat rewolucji rosyjskiej?

H.4 Czy Engels nie obalił założeń anarchizmu w swoim eseju "O władzy"?

  H.4.1 Czy organizacja zakłada koniec wolności?
  H.4.2 Jak wolna miłość kontra małżeństwo wskazuje na słabość argumentów Engelsa?
  H.4.3 Jak anarchiści chcą kierować fabryką?
  H.4.4 Jak walka klasowa zaprzecza argumentowi Engelsa, że przemysł wymaga "pozostawienia wolności na zewnątrz"?
  H.4.5 Czy sposób, w jaki funkcjonuje przemysł jest "niezależny od wszelkiej organizacji społecznej"?
  H.4.6 Dlaczego treść eseju "O władzy" Engelsa szkodzi marksizmowi?
  H.4.7 Dlaczego argument Engelsa, że rewolucja jest "najbardziej autorytarna ze wszystkich rzeczy" zupełnie mija się z sensem?

H.5 Co to jest awangardyzm i dlaczego anarchiści go odrzucają?

  H.5.1 Dlaczego partie awangardy są antysocjalistyczne?
  H.5.2 Czy założenia awangardyzmu zostały potwierdzone?
  H.5.3 Dlaczego awangardyzm zakłada władzę partii?
  H.5.4 Czy Lenin zaniechał awangardyzmu?
  H.5.5 Co to jest "centralizm demokratyczny"?
  H.5.6 Dlaczego anarchiści zwalczają "centralizm demokratyczny"?
  H.5.7 Czy sposób, w jaki organizują się rewolucjoniści, jest ważny?
  H.5.8 Czy partie awangardy są skuteczne?
  H.5.9 W czym partie awangardy są skuteczne?
  H.5.10 Dlaczego "centralizm demokratyczny" rodzi "centralizm biurokratyczny"?
  H.5.11 Czy możecie pokazać przykład złej natury partii awangardy?