Sekcja I - Jak by wyglądało anarchistyczne społeczeństwo?

Wstęp

I.1 Czy wolnościowy socjalizm nie jest oksymoronem?

  I.1.1 Czy "argument wyliczeń" Ludwiga von Misesa nie udowadnia, że socjalizm nie może się spełnić?
  I.1.2 Czy argument Misesa oznacza, że wolnościowy komunizm jest niemożliwy?
  I.1.3 Co jest złego w rynkach w każdym przypadku?
  I.1.4 Jeśli kapitalizm polega na wyzysku, to czy socjalizm nie polega również?

I.2 Czy jest to podręcznik tworzenia anarchistycznego społeczeństwa?

  I.2.1 Dlaczego mamy w ogóle dyskutować, jakie powinno być anarchistyczne społeczeństwo?
  I.2.2 Czy będzie możliwe przejście wprost do anarchistycznego społeczeństwa z kapitalizmu?
  I.2.3 Jak tworzy się ramy dla anarchistycznego społeczeństwa?

I.3 Jak mogłaby wyglądać struktura gospodarcza anarchistycznego społeczeństwa?

  I.3.1 Co to jest "syndykat"?
  I.3.2 Czym jest samorząd pracowniczy?
  I.3.3 Jaką rolę odgrywają kolektywy w "gospodarce"?
  I.3.4 Jakie związki istnieją między pojedynczymi syndykatami?
  I.3.5 Co by robiły konfederacje syndykatów?
  I.3.6 Co z konkurencją między syndykatami?
  I.3.7 Co z ludźmi, którzy nie chcą przystać do syndykatu?
  I.3.8 Czy anarchiści chcą "małych niezależnych społeczności, poświęconych produkcji na małą skalę"?

I.4 Jak będzie funkcjonować anarchistyczna gospodarka?

  I.4.1 Jaki jest cel działalności gospodarczej w anarchii?
  I.4.2 Dlaczego anarchiści pragną znieść pracę zarobkową?
  I.4.3 W jaki sposób anarchiści zamierzają znieść pracę zarobkową?
  I.4.4 Jakie kryteria podejmowania decyzji ekonomicznych mogłyby być stosowane w anarchii?
  I.4.5 Co z "prawem podaży i popytu"?
  I.4.6 Na pewno anarchokomunizm doprowadziłby do przewagi popytu nad podażą?
  I.4.7 Co by powstrzymywało producentów przed ignorowaniem konsumentów?
  I.4.8 Co z decyzjami o inwestycjach?
  I.4.9 Czy postęp technoogiczny powinien być widziany jako antyanarchistyczny?
  I.4.10 Jaka byłaby korzyść z szerokiego zasięgu rozdziału nadwyżek?
  I.4.11 Jeśli wolnościowy socjalizm wyeliminuje dążenie do zysku, to czy na tym nie ucierpi kreatywność?
  I.4.12 Czy nie będzie tendencji do odtwarzania się kapitalistycznych przedsiębiorstw w anarchistycznym społeczeństwie?
  I.4.13 Kto będzie wykonywał brudną lub nieprzyjemną pracę?
  I.4.14 A co z osobą, która nie będzie pracować?
  I.4.15 Jak będzie wyglądał zakład pracy jutra?
  I.4.16 Czy wolnościowo-komunistyczne społeczeństwo nie będzie niewydolne?

I.5 Jak będzie wyglądała społeczna struktura anarchii?

  I.5.1 Czym są społeczności uczestników?
  I.5.2 Dlaczego są potrzebne konfederacje społeczności uczestników?
  I.5.3 Jakie będą układy i poziomy konfederacji?
  I.5.4 Jak będą podejmować decyzje wszystkie te zgromadzenia?
  I.5.5 Czy społeczności uczestników i konfederacje nie są właśnie nowymi państwami?
  I.5.6 Czy nie zaistnieje niebezpieczeństwo "tyranii większości" w wolnościowym socjalizmie?
  I.5.7 A co, jeśli nie zechcę wstąpić do komuny?
  I.5.8 Co z przestępstwami?
  I.5.9 Co z wolnością słowa w anarchizmie?
  I.5.10 Co z partiami politycznymi?
  I.5.11 Co z grupami nacisku i innymi stowarzyszeniami?
  I.5.12 Czy anarchistyczne społeczeństwo dostarczałoby opieki zdrowotnej i innych publicznych świadczeń?
  I.5.13 Czy anarchistyczne społeczeństwo nie byłoby bezbronne przed głodnymi władzy?
  I.5.14 Jak anarchistyczne społeczeństwo mogłoby się bronić?

I.6 Co sądzicie o "tragedii gruntów komunalnych" i tym podobnych? Na pewno własność komunalna doprowadzi do nadużyć i zniszczenia środowiska?

  I.6.1 Ale anarchiści nie umieją wyjaśnić, w jaki sposób będzie się decydować o wykorzystywaniu własności należącej "do każdego na świecie"?
  I.6.2 Czy jakakolwiek forma własności komunalnej nie oznacza ograniczania wolności osobistej?

I.7 Czy wolnościowy socjalizm nie zniszczy indywidualności?

  I.7.1 Czy kultury plemienne wskazują na to, że struktury komunalne bronią indywidualności?
  I.7.2 Nie jest to przypadkiem opiewanie przeszłości czy też "szlachetnego dzikusa"?
  I.7.3 Czy prawo pisane jest konieczne, ażeby chronić prawa jednostki?
  I.7.4 Czy kapitalizm ochrania indywidualność?

I.8 Czy rewolucyjna Hiszpania jest dowodem na to, że wolnościowy socjalizm może sprawdzić się w praktyce?

  I.8.1 Czy Rewolucja Hiszpańska nie była głównie wiejskim zjawiskiem i dlatego nie stosuje się jako model dla nowoczesnych uprzemysłowionych społeczeństw?
  I.8.2 W jaki sposób anarchiści zdołali uzyskać masowe poparcie ludu Hiszpanii?
  I.8.3 Jak zostały zorganizowane hiszpańskie kolektywy przemysłowe?
  I.8.4 Jak wyglądała koordynacja hiszpańskich kolektywów przemysłowych?
  I.8.5 Jak zorganizowano i koordynowano działalność hiszpańskich spółdzielni rolnych?
  I.8.6 Co wprowadziły kolektywy rolnicze?
  I.8.7 Słyszałem, że wiejskie kolektywy zostały stworzone siłą. Czy to prawda?
  I.8.8 Ale czy hiszpańskie kolektywy wprowadzały innowacje?
  I.8.9 Dlaczego więc, skoro były takie dobre, nie przetrwały?
  I.8.10 Dlaczego CNT poszło na kolaborację z państwem?
  I.8.11 Czy decyzja o kolaboracji była rezultatem anarchistycznej teorii, pokazując w ten sposób, że anarchizm jest błędny?
  I.8.12 Czy decyzja o kolaboracji została narzucona członkom CNT?
  I.8.14 Jakie wnioski gospodarcze powinniśmy wyciągnąć z rewolucji?