Sekcja J - Co robią anarchiści?

Wstęp

J.1 Czy anarchiści są zaangażowani w konflikty społeczne?

  J.1.1 Dlaczego konflikty społeczne są ważne?
  J.1.2 Czy anarchiści są przeciw reformom?
  J.1.3 Dlaczego anarchiści są przeciwko reformizmowi?
  J.1.4 Jaki jest stosunek anarchistów do walk "o pojedynczą sprawę"?
  J.1.5 Dlaczego anarchiści próbują uogólniać walki społeczne?

J.2 Czym jest akcja bezpośrednia?

  J.2.1 Dlaczego anarchiści zalecają używanie akcji bezpośredniej, ażeby zmieniać stan rzeczy?
  J.2.2 Dlaczego anarchiści odrzucają głosowanie w wyborach jako sposób przeprowadzania zmian?
  J.2.3 Jakie są polityczne konsekwencje wyborów?
  J.2.4 Na pewno głosowanie na radykalne partie odniesie skutek!
  J.2.5 Dlaczego anarchiści popierają absencjonizm i jakie są jego implikacje?
  J.2.6 Jakie skutki daje start radykałów w wyborach?
  J.2.7 Może powinniśmy głosować na partie reformistyczne, aby pokazać ludziom, czym one są naprawdę?
  J.2.8 Czy absencjonizm nie doprowadzi do zwycięstwa prawicy w wyborach?
  J.2.9 Co anarchiści robią zamiast głosować?
  J.2.10 Czy odrzucenie startu w wyborach oznacza, że anachiści są apolityczni?

J.3 Jakie formy organizacyjne budują anarchiści?

  J.3.1 Czym są grupy zadaniowe?
  J.3.2 Czym są "syntetyczne" federacje?
  J.3.3 Co to jest "Platforma"?
  J.3.4 Dlaczego wielu anarchistów zwalcza "Platformę"?
  J.3.5 Czy są jeszcze inne rodzaje federacji anarchistycznych?
  J.3.6 Jaką rolę odgrywają te grupy w anarchistycznej teorii?
  J.3.7 Czy "niewidzialna dyktatura" Bakunina nie dowodzi, że anarchiści są ukrytymi autorytarystami?
  J.3.8 Co to jest anarcho-syndykalizm?
  J.3.9 Dlaczego wielu anarchistów nie jest anarcho-syndykalistami?

  J.4 Jakie tendencje w społeczeństwie pomagają działalności anarchistów?

   J.4.1 Dlaczego konflikt społeczny to dobry sygnał?
   J.4.2 Czy konflikt społeczny nie przyniesie więcej szkody niż dobra?
   J.4.3 Czy nowe ruchy społeczne są uważane przez anarchistów za rozwój we właściwym kierunku?
   J.4.4 Co to jest "strukturalny kryzys gospodarczy"?
   J.4.5 Dlaczego ten "strukturalny kryzys gospodarczy" jest ważny dla walki społecznej?
   J.4.6 Jakie są konsekwencje nastrojów społecznych skierowanych przeciwko rządowi i wielkiemu biznesowi?
   J.4.7 Co sądzicie o rewolucji w środkach porozumiewania się?
   J.4.8 Jakie znaczenie ma przyśpieszenie tempa zmian i rewolucja informatyczna?
   J.4.9 Czym są "wojny sieciowe"?

   J.5 Jakie alternatywne organizacje społeczne tworzą anarchiści?

    J.5.1 Czym są grupy sąsiedzkie?
    J.5.2 Dlaczego anarchiści popierają związki zawodowe w przemyśle?
    J.5.3 Jaki stosunek przyjmują anarchiści do obecnych związków?
    J.5.4 Co to są sieci przemysłowe?
    J.5.5 Jakie formy kredytu spółdzielczego są popierane przez anarchistów?
    J.5.6 Jakie są kluczowe cechy systemów kredytu wzajemnej pomocy?
    J.5.7 Czy większość anarchistów uważa, że kredyty wzajemnej pomocy są wystarczające do zniesienia kapitalizmu?
    J.5.8 Jak by wyglądał nowoczesny system banków wzajemnej pomocy?
    J.5.9 Jak funkcjonuje kredyt wzajemnej pomocy?
    J.5.10 Dlaczego anarchiści popierają spółdzielnie?
    J.5.11 Jeśli pracownicy naprawdę chcą samorządności, to dlaczego nie ma więcej spółdzielni wytwórców?
    J.5.1 Jeśli samorządność pracownicza jest bardziej wydajna, na pewno rynek zmusi kapitalistyczne firmy do jej wprowadzenia?
    J.5.13 Czym są Nowoczesne Szkoły?
    J.5.14 Co to jest wolnościowy municypalizm?
    J.5.15 Jaki stosunek mają anarchiści do państwa opiekuńczego?
    J.5.16 Czy mamy jakieś historyczne przykłady zbiorowej samopomocy?


     J.6 Jakie metody wychowywania dzieci są zalecane przez anarchistów?

      J.6.1 Jakie są główne zasady wychowywania wolnych dzieci i główne przeszkody w zaprowadzeniu tych zasad?
      J.6.2 Jakie mamy przykłady wolnościowych metod wychowawczych zastosowanych do opieki nad niemowlętami?
      J.6.3 Jakie mamy przykłady wolnościowych metod wychowawczych zastosowanych do opieki nad małymi dziećmi?
      J.6.4 Jeśli dzieci nie muszą się niczego bać, to jak mogą być dobre?
      J.6.5 Ale jak mogą dzieci nauczyć się etyki, jeśli nie udziela im się kar, zakazów i religijnych pouczeń?
      J.6.6 Ale jak wolne dziecko kiedykolwiek nauczy się bezinteresowności?
      J.6.7 Czy to, co nazywacie "wolnościowym wychowaniem" nie jest właśnie nową nazwą psucia dziecka?
      J.6.8 Jakie jest anarchistyczne stanowisko w sprawie wyzwolenia seksualnego nastolatków?
      J.6.9 Ale czy ta troska o wyzwolenie seksualne nastolatków nie jest właśnie odrywaniem uwagi od spraw, którym anarchiści powinni poświęcać więcej zainteresowania, takich jak przekształcenie gospodarki?

     J.7 Co anarchiści rozumieją przez "rewolucję społeczną"?

      J.7.1 Czy wszyscy anarchiści to rewolucjoniści?
      J.7.2 Czy rewolucja społeczna jest możliwa?
      J.7.3 Czy rewolucja nie oznacza przemocy?
      J.7.4 Jakie sfery życia objęłaby rewolucja społeczna?
      J.7.5 Jaka jest rola anarchistów w rewolucji społecznej?
      J.7.6 Jak anarchistyczna rewolucja mogłaby się bronić?